Enigma del engranador
 
Community Rating:
0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0
Community Rating: 5 / 5  (0 votes)
Card Name:
Enigma del engranador
Mana Cost:
2
Converted Mana Cost:
2
Types:
Artefacto
Card Text:
Cuando el Enigma del engranador entre al campo de batalla, crea una ficha de criatura artefacto Servo incolora 1/1.
1White, sacrificar el Enigma del engranador: Crea una ficha de criatura artefacto Servo incolora 1/1.
Expansion:
Rarity:
Common
Card Number:
201
Artist: