This card is available in the following languages:

Translated Card Name Language Translated Language
Pemmins Aura German Deutsch
Aura de Pemmin French Français
Aura Pemmins Italian Italiano
Aura de Pemmin Portuguese (Brazil) Português
Aura de Pemmin Spanish Español